Advies & Informatie

“Van Inventie naar Innovatie”: Scan’s, cursussen en publicaties

Scan “Van Inventie naar Innovatie”: samen komen tot een realistisch ontwikkelplan

The Link biedt de mogelijkheid om uw ideeën/concepten/ontwerpen te laten beoordelen op marktpotentie en de manier waarop deze geëffectueerd kan worden. Aan de hand van het ingevulde Scan-formulier wordt in een persoonlijk adviesgesprek alles goed op een rij gezet. Na afloop ontvangt u een schriftelijk advies over de manier waarop u het beste verder kunt gaan met het ontwikkelen van uw idee/concept/ontwerp.
De vergoeding voor het adviesgesprek en het adviesrapport bedragen € 500,-. Na betaling van dit bedrag ontvangt u het Scan-formulier en maken we een afspraak voor het persoonlijk adviesgesprek.

Vraag meer informatie bij hans@thelink.solutions of bel 06 51 44 51 07.

Cursus “Van Inventie naar Innovatie in 1 Dag”

In deze cursus staat de ontwikkeling van uw eigen idee/concept/ontwerp centraal. Na afloop weet u of en hoe uw eigen idee/concept/ontwerp naar de markt gebracht wordt.

De volgende aspecten worden behandeld:

– nieuwheidonderzoek
– intellectueel eigendom
– marktverkenning
– businesscase
– kostprijs/distributie
– ontwerp en productie
– organisatie en samenwerking
– licencering
– juridische zaken
– financiering

U krijgt voldoende ruimte om uw eigen idee/concept/ontwerp te presenteren en, in samenspraak met de andere deelnemers, de marktpotentie ervan te beoordelen en de weg naar de markt in te vullen.
Voorafgaande aan de cursus ontvangt u een formulier dat u dient in te vullen, op te sturen en mee te nemen.
De cursus bestaat uit drie onderdelen:

In onderdeel 1 presenteren alle deelnemers hun idee/concept/ontwerp en geven zij aan hoe zij dit naar de markt willen gaan brengen. De deelnemers kunnen op elkaars aanpak reageren. Van niet beschermde ideeën/concepten/ontwerpen hoeft alleen het probleem te worden toegelicht.

In onderdeel 2 behandelen we de aspecten die een rol spelen bij de ontwikkeling naar de markt, mede aan de hand van 35 jaar ervaring en de presentatie van een aantal succesvolle productintroducties.

In onderdeel 3 vullen de deelnemers een ontwikkelingsplan voor hun eigen idee in.

Elke deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een individueel advies op basis van het ingevulde ontwikkelingsplan.

Elke deelnemer ontvangt het boek “Van Inventie naar Innovatie”, van Hans Kamphuis.

Voor groepen of een exclusieve cursusdag binnen de eigen organisatie voor personeel of relaties gelden aparte afspraken.

De cursussen vinden op een centrale locatie in Nederland plaats.

Meld je aan voor de cursusdag via hans@thelink.solutions De deelnamekosten voor de cursus bedragen € 295,- per deelnemer. Zodra er tien aanmeldingen zijn gaat de cursus definitief door. Het maximum aantal deelnemers is 15.

 

Boek “Van Inventie naar Innovatie; Goede ideeën komen altijd op de markt!”
Ir. Drs. Hans Kamphuis

Afbeelding1

Dit boek levert een bijdrage aan “Een Nieuw Industrieel Elan”!
Het presenteert een bonte verzameling van personen die allen één ding gemeen hebben: de passie om met een product aan de slag te gaan. Producten die meestal ontstaan uit ergernis over het bestaande aanbod. Producten die tegen de mening van velen als onnodig of onhaalbaar tóch verder worden ontwikkeld en geleid hebben tot vele bedrijven met bestaansrecht.
Dit boek is ook een pleidooi voor het steunen van mensen die het lef hebben om hun nek financieel uit te steken en er zodoende voor zorgen dat Nederland voorop blijft lopen in productinnovatie, de basis voor verdere economische ontwikkeling. Immers, geen handel en overige dienstverlening zonder de basis van de economie: productindustrieën.
Dit boek bevat de ervaringen van 35 jaar innovatie-advisering en bespreekt een aantal interessante voorbeelden van het ‘vermarkten’ van ideeën. Het boek is bedoeld voor elke organisatie die op zoek is naar ideeën en elke individu die goede ideeën heeft en die wil gaan realiseren.